האם אני מחויב בהתקנת מסנן?

יש להזין את שנת רישום הרכב ולא את שנת ייצורו.

* רכב הנושא תג נכה פטור מהתקנת מסנן.

* רק רכבי דיזל ששנת הרישום המצוינת ברישיון הרכב שלהם הנה עד 2006 (כולל), עשויים להיחשב כרכבים מזהמים.

הרכב שפרטיו הוזנו נמצא כמזהם. עליך להתקין מסנן כדי להכנס לאזור אוויר נקי בחיפה.

המשרד להגנת הסביבה מעניק לכם
סבסוד לזמן מוגבל במוסכים נבחרים ברחבי הארץ - מהרו להתקין

הרכב שפרטיו הוזנו נמצא כמזהם. עליך להתקין מסנן כדי להכנס לאזור אוויר נקי בחיפה.

המשרד להגנת הסביבה מעניק לכם
סבסוד לזמן מוגבל במוסכים נבחרים ברחבי הארץ - מהרו להתקין

על פי הפרטים שהוזנו, אין צורך בהתקנת מסנן כדי להכנס לאזור אוויר נקי בחיפה. נא וודא פרטים נכונים

על פי הפרטים שהוזנו, אין צורך בהתקנת מסנן כדי להכנס לאזור אוויר נקי בחיפה. נא וודא פרטים נכונים