אנו נערכים לקראת הפעלת שלב ב' של התכנית הכוללת איסור כניסה גם לרכבי דיזל מזהמים מתחת ל 3.5 טון. האכיפה תחל בתאריך 1.1.2019.

אנו נערכים לקראת הפעלת שלב ב' של התכנית הכוללת איסור כניסה גם לרכבי דיזל מזהמים מתחת ל 3.5 טון. האכיפה תחל בתאריך 1.1.2019.