החל יישום השלב השני של חוק העזר העירוני. חל איסור על כלל הרכבים המזהמים להיכנס לאזור אוויר נקי בחיפה. קנס יוטל על רכב מזהם שייכנס ללא מסנן.