לראשונה בישראל: עיריית חיפה והמשרד להגנת הסביבה מקימים אזור מופחת פליטות מזהמים מתחבורה (LEZ).

לראשונה בישראל: עיריית חיפה והמשרד להגנת הסביבה מקימים אזור מופחת פליטות מזהמים מתחבורה (LEZ).