ראשית, בחר באחד מהמוסכים
המשתתפים בפרויקט


לאפשרויות סבסוד נוספות נוספות ניתן לבדוק באתרים:


ניתן גם בטלפון 8291* או: 03-5652401

או בדוא״ל: diesel@sviva.gov.ilבחרת מוסך? אפשר להתחיל...