תכנית להפחתת זיהום האוויר מתחבורה בעיר חיפה

התכנית מקודמת בהובלת המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה, עיריית חיפה ובאמצעות חברת 'יפה נוף'. פרויקט זה הנו חלק מהתכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר במפרץ חיפה, ומטרתו לצמצם את זיהום האוויר הנובע מכלי רכב ומשפיע על תושבי העיר חיפה.

אזור אוויר נקי כולל את כל אזורי המגורים בעיר חיפה. לצורך הפעלת התכנית נקבעו הסדר תנועה וחוק עזר עירוני, האוסרים על תנועה וחנייה של כלי רכב מזהמים באזורי המגורים בעיר חיפה.

סוגי הרכבים

הגדרות רכב מזהם נקבעו כחלק מהתכנית והן מופיעות בטבלה שלהלן:

סוג רכב (כפי שמופיע ברישיון הרכב) עד שנת רישום הרכב ברשות הרישוי (כולל)1, כפי שמופיע ברישיון הרכב
 M1 – רכב להסעת נוסעים אשר מוגדר ברישיון הרכב כמונית 2004 (כולל)
N1 – רכב משא עד 3.5 טון 2006 (כולל)
N2 – רכב משא במשקל כולל של 3.5 – 12 טון 2005 (כולל)
N3 – רכב משא במשקל כולל מעל 12 טון
 M2 – רכב להסעת יותר מ 9 נוסעים במשקל כולל הקטן מ 5 טון
M3 – להסעת יותר מ 9 נוסעים במשקל כולל הגדול מ 5 טון

התכנית להפחתת זיהום האוויר מתחבורה בעיר חיפה קובעת מהו רכב מזהם. קיבלת מכתב כיוון שרכבך מוגדר כמזהם ולא תוכל להיכנס לאזור אוויר נקי בעיר חיפה, אלא אם תתקין מסנן לצמצום זיהום האוויר.

לא. התכנית אינה כוללת רכבים פרטיים.

התקנת מסנן לצמצום זיהום האוויר

על פי התכנית, הכניסה לאזורי המגורים תוגבל בשני שלבים:

שלב ראשון- החל מחודש פברואר 2018, מיועד לרכבי דיזל כבדים בלבד – ממשקל 3.5 טון ומעלה. החל ממועד זה, תותר כניסת רכבי דיזל מסחריים כבדים מעל 3.5 טון בתקן יורו 4 ומעלה.  רכבי דיזל בתקן יורו נמוך יותר יידרשו להתקין מסנן לצמצום זיהום האוויר כדי להיכנס לאזור אוויר נקי.

 

   שלב שני- החל מחודש פברואר 2019, האיסור יחול על כלל רכבי הדיזל המסחריים המזהמים (גם אלו שמתחת ל 3.5 טון) אשר אינם עומדים בתקן יורו 4 ומעלה, אלא אם יותקן בהם מסנן לצמצום זיהום האוויר.

כדי לנוע באזור אוויר נקי בחיפה הנך חייב להתקין מסנן לצמצום זיהום האוויר. אולם, אם אינך צריך להיכנס לאזור אוויר נקי בחיפה, אינך חייב להתקין מסנן.

אנו ממליצים בכל מקרה לשקול התקנת מסנן לכל בעלי הרכבים המזהמים הנעים באזור חיפה, גם אם אינם מגיעים לאזור אוויר נקי, אולם המלצה זו אינה מחייבת.

קיימים שלושה מוסכים בהם ניתן להתקין מסנן ולקבל סבסוד של 50% מעלות המסנן. הסבסוד ניתן על-ידי המשרד להגנת הסביבה. להלן שמות המוסכים שזכו במכרז:

שם החברה כתובת טלפון
אגד – אגודה שיתופית לתחבורה
בישראל בע"מ
רח' יהודהאיתן מס' 2 חיפה 03-9142203
03-9145008
נאגי מחול ובניו בע"מ רח' התעשייה מס'51 קריית אתא 04-8728505
תעבורה אחזקות בע"מ נשר 04-8214086
08-9270459

לא. ניתן לקבל את הסבסוד עבור התקנת המסנן רק במוסכים שזכו במכרז של המשרד להגנת הסביבה. יחד עם זאת, הנך רשאי להתקין מסנן ללא סבסוד בכל מוסך מורשה.

עלות המסנן תלויה בסוג הרכב. תוכל לברר באחד מהמוסכים (ראה למעלה).

לא. אין צורך באישור מהעירייה. במוסך שבו התקנת את המסנן ידאגו להנפיק עבורך תעודה מטעם משרד הרישוי. יש לשמור תעודה זו בצמוד לרישיון הרכב ולהציגו בפני גורמי האכיפה, במידת הצורך.

כן. לאחר התקנת המסנן בעל המוסך ידאג להנפקת תעודה מטעם משרד הרישוי. יש לשמור תעודה זו בצמוד לרישיון הרכב.

1. יש להעביר את תעודת המסנן לאישור המשרד להגנת הסביבה, במייל hagitn@sviva.gov.il .

2. יש להעביר לאגף הרכב במשרד התחבורה (abudii@mot.gov.il) אישור התקנה ממוסך ישראלי שקיבל הכשרה להתקנת מסנני חלקיקים מטעם יצרן המסנן.

אזור אוויר נקי

יש מפה המתארת במדויק את גבולות אזור אוויר נקי. ניתן לצפות במפה באתר התכנית: avirnaki.yefenof.co.il או בקישור הבא:http://avirnaki.yefenof.co.il/map/

כן. הכניסה לאזור אוויר נקי תוגבל 24 שעות
ביממה.

כן. יוצבו שלטים ותמרורים בכבישים המובילים אל העיר חיפה וגם בכל הכניסות לאזור אוויר נקי.

לא. בכל מקרה אין צורך באישור העירייה.

רכב המוגדר כמזהם ושאינו מורשה להיכנס לאזור אוויר נקי יכול להיכנס למנהרות הכרמל. עם זאת, יציאת הרכב מן המנהרות תתאפשר רק בצומת הצ'ק פוסט. לא תתאפשר יציאה לנווה שאנן כיוון שמדובר ביציאה לאזור אוויר נקי.

אכיפה

הנך עלול לקבל קנס

עם תחילת התכנית ולאחר תקופת הסתגלות שתימשך כחודש, תופעל מערכת אכיפה שבמסגרתה  יוצבו פקחי עירייה וירשמו קנסות לעוברים על הוראות חוק העזר. בשלב מאוחר יותר תוצבנה מצלמות לביצוע אכיפה אוטומטית.

אם הרכב רשום בבעלות פרטית גובה הקנס יעמוד על סך של 500 ₪. אם מדובר ברכב השייך לחברה גובה הקנס יעמוד על סך של 1000 ₪.

כללי

בכל עת תוכל לפנות למוקד פניות הציבור שהוקם במיוחד לצורך הפעלת התכנית בטלפון מספר 2491*.