בחיפה אסורה הכניסה
לרכבים מזהמים

פרויקט ״בחיפה אסורה הכניסה לרכבים מזהמים״, בהובלת המשרד להגנת הסביבה, עיריית חיפה ובסיוע חברת יפה נוף, נועד לצמצם את זיהום האוויר מכלי רכב המשפיע על תושבי העיר חיפה והולכי הרגל. הפרויקט הוא חלק מהתכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר במפרץ חיפה מכלל מקורות הזיהום, ובכלל זה כלי רכב.

לצורך כך, נקבעו הסדר תנועה וחוק עזר עירוני האוסרים על תנועה וחנייה של כלי רכב מזהמים באזורי המגורים בעיר חיפה, אלא אם יותקן בהם מסנן להפחתת זיהום האוויר.

פרויקט ״בחיפה אסורה הכניסה לרכבים מזהמים״ יקודם בשני שלבים:

שלב ראשון – החל מחודש פברואר 2018 הותרה כניסת רכבי דיזל מעל 3.5 טון, בתקן יורו 4 ומעלה. כלי רכב בתקן נמוך יותר, נדרשו להתקין מסנן.

שלב שני – החל מינואר 2019, האיסור חל על כלל רכבי הדיזל המסחריים המזהמים אשר אינם עומדים בתקן יורו 4 ומעלה, אלא אם הותקן בהם מסנן להפחתת זיהום האוויר.