שימו לב! החל מתאריך 1.1.19 האיסור חל על כלל כלי הרכב המזהמים המונעים בדיזל

המשרד להגנת הסביבה מעניק לכם

סבסוד לזמן מוגבל לפרטים ראה לשונית "מוסכים בהם ניתן סבסוד"

(ניתן להתקין גם ללא סבסוד במוסכים מורשים ברחבי הארץ)